Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim

Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia w Projekcie

Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia w Projekcie - szkolenia

Załączniki Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie - szkolenia

Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia w Projekcie - środki na podjęcie działalności gospodaeczej

Załączniki Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie - środki na podjęcie działalności gospodarczej

Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia w Projekcie - doposażenie

Załączniki Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie - doposażenie

Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia w Projekcie - prace interwencyjne

Załączniki Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie - prace interwencyjne

Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia w Projekcie - staże

Załączniki Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie - staże

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę