Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


KOMUNIKAT PUP: Dotyczy naboru wniosków osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę