Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Strona programu: www.power.gov.pl Realizowane projekty: Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim [I] Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Uczestnikami projektu (w 100%) są...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim   Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele Regionalnego Programu...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim [II]   Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja o projekcie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (II) Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie owomiejskim. Projekt będzie realizował cele...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę