Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

ePUAP

jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące załatwienia spraw poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.
 

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
o    Obywatelami a administracją
o    Przedsiębiorcami a administracją
o    Instytucjami administracji publicznej


ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.
Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Formularz -  Pismo ogólne do podmiotu publicznego do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Adres skrytki: /PUP_NoweMiastoLub/SkrytkaESP
 

Podstawa prawna
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: epuap.gov.pl


Wymagania dla dokumentów elektronicznych składanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę