SMS, e-mail info - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że posiada system - Platformę mobilną pozwalającą na wysyłanie powiadomień dla beneficjentów, organizacji oraz pracobiorców urzędu. Sposób wysyłania powiadomien może się odbywać na dwa sposoby:
· za pośrednictwem wiadomosci e-mail
· za pośrednictwem krótkich wiadomosci tekstowych SMS


To jakie rodzaje powiadomień zostaną wysłane do poszczególnych osób/organizacji zależy od tego jakie rodzaje powiadomień chce otrzymywać odbiorca. Do wyboru są następujące powiadomienia:
· powiadomienie od pracowników urzędu,
· powiadomienie o wizycie,
· powiadomienie o ofertach pracy,
· powiadomienie o wydaniu skierowania do pracy,


dla osób bezrobotnych

Osoby zainteresowane tą formą powiadamiania proszone są o zgłoszenie swojego zainteresowania pracownikom urzędu podczas wizyty w urzędzie. Skorzystanie z tej formy powiadomienia wymaga złożenia przez klienta stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wysyłanie przez urząd wiadomości SMS, e-mail.
 
UWAGA: Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez pracownika urzędu i zobowiązuje osobę bezrobotną do stawienia się w urzędzie, a system powiadamiania sms i e-mail jest jedynie przypomnieniem.

dla organizacji oraz pracobiorców urzędu

 
Organizacje oraz pracobiorcy zainteresowani tą formą kontaktu proszeni są o zgłoszeniu swojego zainteresowania pośrednikom pracy podczas wizyty w urzędzie. Skorzystanie z tej formy powiadomienia wymaga złożenia przez klienta stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wysyłanie przez urząd wiadomości SMS, e-mail.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę