Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego plus Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowomiejskim (II)   Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego plus Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowomiejskim (I)   Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie...

ZADANIE I Powiat Nowomiejski/Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje zadanie pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (VI)" dofinansowane ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (VII)   Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę