Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (IV) Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (IV)   Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)   Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza...

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę