Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


KOMUNIKAT PUP: Informujemy o rozpoczęciu naboru składania wniosków w sprawie zwrotu kosztów podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za zatrudnienie bezrobotnego/poszukującego pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę