Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim wystąpił o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

  W związku z dużym zainteresowaniem finansowaniem szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim wystąpił o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (więcej informacji w załącznikach) ...

KOMUNIKAT PUP: Dotyczy wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż dzień 07.06.2018 r. jest ostatnim dniem składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

KOMUNIKAT PUP: OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych. M.P.2018.475 z dnia 2018.05.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 maja 2018 r. Wejście w życie: 1 czerwca 2018 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI...

Harmonogram wypłat zasiłków - czerwiec - grudzień 2018 r.

HARMONOGRAM WYP ŁAT ZASIŁKÓW     CZERWIEC 2018 LIPIEC 2018   SIERPIEŃ 2018   WRZESIEŃ 2018 PAŹDZIERNIK 2018 LISTOPAD 2018 GRUDZIEŃ 2018 ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa...

Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim [II]   Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja o projekcie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (II) Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie owomiejskim. Projekt będzie realizował...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa...

Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim [II]   Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja o projekcie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (II) Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie owomiejskim. Projekt będzie realizował...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-13-31-816
REGON: 510929617

 

tel. (56) - 4724280
tel. (56) - 4743102
fax (56) - 4724290
email: olno@praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

 

Urząd czynny: 7.15 - 15.15
Przyjmowanie interesantów: 8.00 - 14.00 


adres Skrytka odbiorcza:
/PUP_NoweMiastoLub/SkrytkaESP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę