Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Regionalny Ośrodek Szkoleniowo – Podyplomowy w Kurzętniku - http://www.nml.byd.pl

KOMUNIKAT PUP: Dotyczy ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM Dyrektor Powiatowego Urzędu...

KOMUNIKAT PUP: Awaria linii telefonicznych

W związku z awarią linii telefonicznych kontakt z Powiatoweym Urzędem Pracy możliwy jest poprzez numer telefonu 56 4743 102. Niedostępny jest numer 56 4724 280. ...

Harmonogram wypłat zasiłków - styczeń - maj 2019 r.

HARMONOGRAM WYP ŁAT ZASIŁKÓW     STYCZEŃ 2019 LUTY 2019 MARZEC 2019 KWIECIEŃ 2019 MAJ 2019   ZASIŁEK    08.01.2019 08.02.2019 08.03.2019 ...

GUS opublikował dane: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2018 r.

GUS opublikował dane: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2018 r. - plik do pobrania [0.04MB] Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2018r. wyniosła: dla...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (IV) Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim [II]   Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja o projekcie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (II) Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie owomiejskim. Projekt będzie realizował...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-13-31-816
REGON: 510929617

 

tel. (56) - 4724280
tel. (56) - 4743102
fax (56) - 4724290
email: olno@praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

 

Urząd czynny: 7.15 - 15.15
Przyjmowanie interesantów: 8.00 - 14.00 


adres Skrytka odbiorcza:
/PUP_NoweMiastoLub/SkrytkaESP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę