Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Regionalny Ośrodek Szkoleniowo – Podyplomowy w Kurzętniku - http://www.nml.byd.pl

Ogłoszenie oferty pracy - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu

Stanowisko ds. organizacji i analiz  Stanowisko ds. egzekucji Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji ...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WPŁAT ZA OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM ORAZ ZA WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA

W związku z końcem roku budżetowego prosi się pracodawców o dokonywanie opłat za złożone oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca do dnia ...

KOMUNIKAT PUP: Dotyczy godzin pracy Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w dniach 24.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r. czynny będzie od godziny 7:15 do 12.00 . Za utrudnienia przepraszamy. ...

Rekrutacja osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi aktualnie rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS). Uczestnikowi projektu zapewniamy: pełen zakres ubezpieczenia umowę z uczestnikiem...

GUS opublikował dane: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia. Stan w końcu października 2018 r

GUS opublikował dane: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia. Stan w końcu paździenika 2018 r. - plik do pobrania [0.02MB] Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2018r. wyniosła: dla...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (IV)   Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)   Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie nowomiejskim. Projekt będzie realizował cele  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim [II]   Projekt będzie realizował cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja o projekcie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt pod nazwą: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (II) Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w powiecie owomiejskim. Projekt będzie realizował...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lub.
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-13-31-816
REGON: 510929617

 

tel. (56) - 4724280
tel. (56) - 4743102
fax (56) - 4724290
email: olno@praca.gov.pl

 

Godziny urzędowania

 

Urząd czynny: 7.15 - 15.15
Przyjmowanie interesantów: 8.00 - 14.00 


adres Skrytka odbiorcza:
/PUP_NoweMiastoLub/SkrytkaESP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę