Harmonogram wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim


Harmonogram wypłat świadczeń

Informacja o terminach przekazywania przez PUP Nowe Miasto Lubawskie środków finansowych z tytułu należnych świadczeń z Funduszu Pracy w II półroczu 2023 r. na wskazane przez bezrobotnych rachunki bankowe

 
  lipiec
2023
sierpień
2023
wrzesień
2023
październik
2023
 listopad
2023
 grudzień
2023
zasiłek
 dodatek aktywizacyjny
stypendium
10.07.2023 10.08.2023 08.09.2023 10.10.2023 10.11.2023 08.12.2023
 

Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendium wypłacane będą tylko w wyznaczonych dniach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, znajdującym się w kalendarium wydarzeń.
W przypadku nienaliczenia zasiłku/stypendium/dodatku aktywizacyjnego w wyznaczonym dniu, wypłata następuje w dodatkowo wyznaczonym dniu lub w następnym miesiącu również zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Szczegółowe informacje:

można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
przy ul. Grunwaldzkiej 3, pok. 203 II p.
lub pod numerem tel. 56 4724280 wew. 203
Specjalista ds.ewidencji i świadczeń - Magdalena Kowalewska
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę